برنج قهوه ای سبوس دار

برنج قهوه ای سبوس دار

برنج دم سیاه سرشار از فیبر نا محلول هستند.

توصیه می شود افراد دارای دیابت به جای مصرف برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنند. ما میتوانیم، با توجه به نیاز شما، برنج دم سیاه را با سبوس یا بدون سبوس در اختیارتان قرار دهیم.