برنج دم سیاه

برنج دم سیاه

برنج قهوه ای (سبوس دار) دم سیاه با دانه های کامل و سرشار از فیبر نا محلول هستند.

توصیه می شود افراد دارای دیابت به جای مصرف برنج سفید از برنج قهوه ای استفاده کنند.

ما میتوانیم، با توجه به نیاز شما، برنج دمسیاه را با سبوس یا بدون سبوس در اختیارتان قرار دهیم.