برنج بخورید اما بدون آرسنیک

برنج بخورید اما بدون آرسنیک

میلیون ها نفر از مردم جهان با روش پخت نادرست به دلیل آرسنیک موجود در برنج خود را در معرض خطر قرار می دهند.

برنج جزئی حذف نشدنی از سفره ی ما ایرانی هاست. دو شیوه ی پخت برنج در ایران، معمولاً آبکش کردن و دیگری دم پخت کردن است.

آبکش

 در اولی دانه های برنج آنقدر در آبجوش قل می خورد که در پایان دانه ها قد کشیده می مانند و آب برنج بکل دور ریخته می شود.

دم پخت

آب برنج دور ریخته نمی شود و برنج در آب قل می خورد تا آب برنج تبخیر شود.

کدام روش مناسبتر است؟

چطور برنج را دم کنیم بدون آنکه مواد مغذی آن از بین نرود؟

این بحث مختص ایران نیست. برنج در بسیاری از کشورها مصرف بالایی دارد. نوع پخت برنج در هر کشوری متفاوت است. آنچه در این میان فراموش شده است، مقدار ارسنیک موجود در برنج است.

آرسنیک چیست و چه ارتباطی با برنج دارد؟

شبه فلزی است که برای گیاهان حیوانات و میکرو ارگانیسم ها و انسان سمی و خطرناک است. که منجر به سرطان دیابت و بیماری های قلبی میشود و در برخی مناطق ابهای زیر زمینی به شدت آلوده به ارسنیک است. برنج گیاهی است که با توجه به نوع کشت و رشد قابلیت جذب ارسنیک بالایی دارد. برای حل این مشکل چه باید کرد.؟

پرفسور اندی مهارگ، از دانشگاه کویینز بلفاست معتقد است برای خارج کردن آرسنیک، باید برنج را با آب بسیار زیاد پخت.

برنج را از شب پیش خیسانده، تا آنجا که آب برنج روشن شود. سپس آن را دوباره بشورید و به ازای هر واحد برنج پنج واحد آب اضافه کنید و برنج را بپزید. نتیجه اینکه مقدار آرسنیک برنج تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.